Intensiv träning effektivast efter infarkt

31 augusti 2007

Efter en hjärtinfarkt ger högintensiv träning i relation till en persons maximala syreupptagningsförmåga större effekt än motion med lägre intensitet. Norska forskare jämförde två varianter av träning på rullband tre gånger per vecka i tolv veckor. Den ena gruppen fick varva fyra minuters träning på 90–95 procent av maximal hjärtrytm (fastställd med test på rullband) med tre minuters lägre intensitet i totalt 38 minuter. Den andra gruppen tränade i 47 minuter på 50–70 procent av maximal hjärtrytm.

Hos intensivgruppen noterades större effekt mot förändring av vänster kammare. Även maximal syreupptagningsförmåga och livskvalitet förbättrades mer i intensivgruppen.

Källa: Circulation 2007;115:3086-3094.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida