It-råd. Lika bra som personligt samtal

På flera vårdcentraler testas nu så kallade livsstilskiosker — ett litet bås med en dator där patienter kan göra tester och få råd om hälsosamma levnadsvanor.?

30 november 2011

RÅDGIVNING Patienter ska få hjälp att sluta röka, börja motionera, dricka mindre och äta nyttigare. De nya nationella riktlinjerna kommer att ställa stora krav på att hälso- och sjukvården bygger upp en fungerande rådgivning. Men kanske råden lika gärna kan ges av en dator?

Forskning vid Linköpings universitet har visat att livsstils­tester med personlig återkoppling via en dator faktiskt kan fungera lika bra som ett personligt möte.

I livsstilskioskerna som testas bland annat i Skåne, Östergötland och Kronoberg kan patienterna göra ett test vid en dator och direkt få ett kvitto på resultatet och förslag på åtgärder. Det finns tester för fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, stress och mental hälsa.

Både frågor och råd bygger på vetenskaplig forskning och följer de svenska officiella rekommendationerna om hälsosamma levnadsvanor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida