Äldrevård

Jönköpings 70-åringar får nytt vaccinationspaket

Jönköpings 70-åringar får nytt vaccinationspaket
Bältros är ett av de vaccin som ingår i det nya skyddet. Bild: TT

Förutom influensa och pneumokocker ska Jönköpings 70-åringar erbjudas skydd mot bältros, difteri, stelkramp och kikhosta från nästa år.

Under 2019 planerar Region Jönköping att införa ett samlat vaccinationspaket till alla 70-åringar.

– Vaccin mot influensa och pneumokocker erbjuder vi redan idag till alla över 65 år. Nu vill vi ta ett samlat grepp och erbjuda vaccin mot bältros och en påfyllning mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vi vill förebygga sjukdomar för den här åldersgruppen som är utsatt för mer infektioner, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Satsningen kommer att kosta cirka 3,5 miljoner kronor årligen.

Samtidigt pågår en diskussion om att vaccinering mot influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram, vilket innebär att staten i så fall tar över kostnaden för den delen.

Vaccinering mot bältros är den största satsningen i Jönköping. Cirka 30 procent drabbas någon gång i livet av bältros och risken ökar med stigande ålder.

I Jönköping handlar det om minst 800 personer som varje år insjuknar. 15 procent drabbas av ett efterförlopp med mycket plågsamt smärta.

– Vaccin mot bältros är ganska dyrt, varför det idag inte är många människor som tar det. Samtidigt konsumerar människor med bältros en hel del sjukvård. Därför är det hälsoekonomiskt motiverat att erbjuda vaccin gratis, säger Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

Pneumokocker kan orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig blodförgiftning. Vaccinet erbjuds redan i Jönköping och skyddar mot 23 typer av pneumokocker.

Vaccin mot stelkramp och difteri i Sverige har lett till mycket få fall av insjuknande. Men skyddet behöver fyllas på ungefär vart 20:e år. De fall av stelkramp som finns idag drabbar ofta äldre kvinnor.

Inte heller vaccin mot kikhosta ger livslångt skydd och antalet fall ökar i Sverige, med besvärlig infektion och svår hosta när det drabbar barn eller äldre.

Målet i Jönköpings län är att nå 70 procent av 70-åringarna, en årskull årligen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida