Kalmar. Krav att fimpa före operation

5 maj 2010

Sedan den 1 april har samtliga sjukhus i Kalmar län som mål att alla patienter ska vara nikotinfria före en operation. Det gäller alltså även snusare. Redan distriktsläkaren som remitterar till de opererande specialiteterna ska erbjuda rökavvänjning. Bara ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är hårdare; där får endast ömmande fall opereras trots rökning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida