Kinesisk akupunktur sänker blodtrycket

31 augusti 2007

Traditionell kinesisk akupunktur som ges i sex veckor sänker blodtrycket. Det gör däremot inte akupunktur i punkter som enligt kinesisk medicin inte har med blodtrycket att göra. Amerikanska forskare gjorde en randomiserad studie där 160 män och kvinnor med högt blodtryck behandlades med akupunktur 22 gånger i vardera 30 minuter. Sedan behandlingen hade upphört återgick blodtrycket till den ursprungliga nivån. Forskarna skriver att akupunktur tycks kunna vara ett sätt att behandla måttligt förhöjt blodtryck hos i övrigt friska personer.

Källa: Circulation 2007;115:3121-3129.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida