Psykisk ohälsa

Klinik för vårdpersonal hotas av nedläggning

Erstakliniken i Stockholm har särskilda behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom. Patienterna blir allt fler, trots det hotas kliniken av nedläggning.

22 januari 2018

Ersta psykiatriska klinik har utvecklat ett behandlingsprogram speciellt framtaget för sjukvårdspersonal som har drabbats av utmattningssyndrom. De senaste åren har ökningen av patienter varit dramatisk. I dag skriver Svenska Dagbladet att kliniken hotas av nedläggning.

Hoten kommer från två håll. Konkurrensverket har slagit ned på att avtalet med Stockholms läns landsting strider mot EU-lagstiftningen och att en ny offentlig upphandling därför måste göras.

Svårt konkurrera med vårdbolag

Erstaklinikens verksamhetschef säger till tidningen att hon inte tror att de, som är en icke-vinstdrivande idéburen verksamhet, kan konkurrera med stora vårdbolag. Åtminstone inte utan att de breddar patientgruppen till att även gälla andra yrkesgrupper.

Det andra hotet mot kliniken är att sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Anna Starbrink, inte vill ha en vård som bara riktar sig till vårdpersonal. Till Svenska Dagbladet säger hon att vården ska vara jämlik och att landstinget nästa år ska upphandla vård på en psykiatrisk klínik som är till för alla invånare.

Har minskat sjukskrivningarna

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) däremot anser att landstingen bör ta ansvar för vårdpersonalens psykiska ohälsa. Hon ser värdet av den spetskompetens som finns på Erstakliniken, enligt SvD.

Läs också: Stressjukdomar ökar bland sjuksköterskor och läkare

Vårdfokus har tidigare skrivit om Erstakliniken som erbjuder utmattad vårdpersonal, varav de flesta är kvinnor och läkare, en kombination av individuella samtalskontakter och sådant som kbt, mindfulness och aktivitetsgrupper. En utvärdering av programmet som gjordes för ett år sedan visade att sjukskrivningstalen sjönk från 100 till 30 procent efter tolv månaders behandling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida