Koldiagnos får rökare att sluta

2 februari 2007

I en studie vid Linköpings universitet screenades 450 rökare för nedsatt lungfunktion. Av dem hade 119 kol. De 450 kallades efter ett, två och tre år till en sjuksköterskeledd mottagning för nya test och samtal om rökvanor. Efter tre år var 25 procent av de koldrabbade rökfria. Bland de friska rökarna var siffran 7 procent.

Förlorad lungfunktion går inte att ersätta. Men eftersom progressionen av kol avstannar när den sjuke slutar röka tycker allmänläkaren Georgios Stratelis, som är ansvarig för studien, att det är önskvärt att fånga upp kolpatienter tidigt. Hans förslag är att screena riskgrupper och att sjuksköterskorna i primärvården ges mer tid för den här patientgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida