Jämställd vård

Könsskillnader behöver styra hjärtvården

Könsskillnader behöver styra hjärtvården
Det EU-finansierade projektet Gencadslår ett slag för jämställd och jämlik hjärtvård. Arkivbild: Mostphotos

Vården måste bli bättre på att ta hänsyn till om en hjärtpatient är kvinna eller man. Nu finns ny information om viktiga könsskillnader i allt från symtom till behandling.

Risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom ökar om vården inte tar hänsyn till om patienten är kvinna eller man.

EU-satsning 

För att öka kunskapen om viktiga olikheter mellan könen har det EU-finansierade projektet Gencad tagit fram faktablad på 23 olika språk, riktade till både allmänhet och vårdpersonal.

Faktabladen är resultatet av en genomgång av cirka 1 000 vetenskapliga studier, berättar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Viktiga olikheter

Här är några av de viktigaste punkterna som forskarna bakom projektet kommit fram:

  • Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdom mer hos kvinnor än hos män.
  • Kvinnor underskattar oftare än män sin risk för hjärt-kärlsjukdom. Därför kan de ha svårare att ta till sig information om hur sjukdomar kan förebyggas.
  • Träning kan vara mer effektivt som förebyggande faktor för kvinnor än för män, men kvinnor tränar i allmänhet mindre än män.
  • Män äter generellt sett mindre hälsosamt än kvinnor. Hälsosam kost är dock en viktig och ofta underutnyttjad förebyggande åtgärd hos både kvinnor och män.
  • Höga blodfetter är en lika stark riskfaktor hos kvinnor som hos män. Blodfettsänkande behandling bör därför användas lika inom sjukvården oberoende av patientens kön.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida