Almedalen 2016

Konst för 118 miljoner på Nya Karolinska

Konst för 118 miljoner på Nya Karolinska
Elisabeth Wengström är chef för konstenheten inom Stockholms läns landsting. Foto: Sanna Björkman

Det behövs mer än mediciner och omvårdnad när patienter ska tillfriskna. Det har Nya Karolinska sjukhuset, NKS, tagit fasta på och satsar stort på den konstnärliga utsmyckningen av sjukhuset.

När de första patienterna läggs in på Nya Karolinska sjukhuset i höst kommer de att möta ett 50-tal byggnadsintegrerade konstverk i kombination med inköpta färdiga verk till ett sammanlagt värde av 118 miljoner. Skulpturer, väggmålningar, ljusinstallationer och tittskåp är några exempel på den konst som just nu håller på att installeras på sjukhuset.

­­­­­­­­­- Vi jobbar med stora gestaltningar i skilda miljöer- allt från ljusschakt och atriumgårdar till väntrum och korridorer. Beroende på var den är placerad har den olika funktioner. I huvudentrén är det viktigt med en välkomnande upplevelse, att patienten kan känna sig trygg, säger Elisabeth Wengström som är chef för konstenheten vid Stockholms läns landsting.

Förmedlar omtanke

Hon befinner sig i Almedalen för att presentera arbetet med Nya Karolinska sjukhuset. På andra sidan Östersjön, i Solna, är den första delen av sjukhuset snart klar och arbetet pågår för fullt med att få konsten på plats.

– Konsten är viktig för att förmedla en känsla av att här finns det någon som bryr sig, att det finns en omtanke, både om patienter och personal, säger hon.

Ljusinstallationen Andetag av Karin Lindh och Mats Karlsson är en del av ett större verk som kommer att stå utomhus. Foto: Per Mannberg

I nära samarbete med konstnärerna har konsten utformats utifrån de särskilda förutsättningar som vårdmiljön kräver, inte minst när det handlar om hållbarhet och hygien. För att minska risken för smittspridning tillåts ingen konst på patientrummen.

­- Här kommer vi istället använda tv-skärmen för en egen kanal med olika konstnärliga uttryck. Patienterna kommer att kunna navigera runt bland till exempel illustrationer korta filmer eller musik, allt för en stunds avkoppling från sjukdomen, berättar Elisabeth Wengström.

Noga utvalda verk

Konstverken har diskuterats och förankrats i ett konstråd som består av bland annat arkitekter, byggherrar, vårdpersonal och handikapporganisationer. En av dem som sitter med i konstrådet är sjuksköterskan Gunda Höckenström. Hon har bred erfarenhet från bland annat anestesisjukvård.

Gunda Höckenström Foto: Sanna Björkman

– Jag har fått bidra med min kompetens och erfarenhet av svårt sjuka patienter och vi har haft vetorätt. Bland annat valde jag bort en tavla med ett ganska psykedeliskt mönster som var tänkt att placeras i taket på uppvaket, den tyckte jag inte passade där. Vi har inte bedömt det konstnärliga perspektivet och i de flesta fall har vi varit överens, säger hon.

En viktig röst har varit representanterna från handikapporganisationerna, bland annat för att säkerställa att konstverken placeras så att de inte i vägen för till exempel synskadade.

För närvarande pågår även ett projekt tillsammans med Kungliga tekniska högskolan för att utveckla en guidning av konsten på NKS med hjälp av telefon som förhoppningsvis ska uppskattas av såväl besökare på sjukhuset som personal. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida