Kontrakt med vuxen minskar ungas rökning

Rökningen bland ungdomar i Västerbotten har minskat med nästan hälften, från 16 procent 1994 till 9 under 2001. Nivån i landet som helhet har under samma tid varit i stort sett oförändrad, 23 procent. Nyckeln till det goda resultatet är skolprogrammet Tobaksfri duo. I årskurs sex får barnen undervisning om tobak och erbjuds att vara med i programmet. De som väljer att vara med utser en vuxen person och tillsammans kommer de två överens om att vara tobaksfria tills den unge avslutar årskurs nio.

I dag har 80 till 100 procent av länets ungdomar avtal, berättar Maria Nilsson, socionom och doktorand vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, som har utvärderat projektet. Många, lärare, tandvårdspersonal och elevhälsan är engagerade i projektet. Det är viktigt för att det ska fungera även när det blir tillfälliga svackor, som det förstås kan bli på en skola, säger Maria Nilsson.

Läs mer: www.vll.se,  sök på Tobaksfri duo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida