Krav på rökstopp före operation hett ämne under ortopediveckan

Ska den som vägrar att sluta röka kunna nekas en operation? Frågan kommer med att diskuteras under ortopediveckan som drar igång den 25 augusti. Vid Norrlands universitetssjukhus krävs redan totalt rökstopp av patienterna.

– Det väckte en hel del uppseende när vi tog beslutet i början av året. Det var många politiker och andra som tyckte att det var kränkande mot patienten.  Men stora välgjorda studier har visat att om man slutar röka två månader före och håller upp två månader efter operationen halveras risken för komplikationer.

Det säger professor Olle Svensson vid ortopediska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Inga undantag

– I princip görs inga undantag utan alla rökare skickas på rökavvänjning. Vi har haft några enstaka patienter som har vägrat och i något fall har vi då inte opererat. Men om det är en svårt sjuk patient som inte har något annat kvar i livet än Camel utan filter så kan vi naturligtvis göra undantag, säger han.

Hittills har ingen annan klinik följt Umeås exempel. Men Svensk otopedisk förening driver frågan och vill av patientsäkerhetsskäl ha riktlinjer som liknar dem i Umeå.

Debatten är känslig och tangerar frågan om man ska kunna neka vård till patienter som genom sitt levnadssätt vållar sig själv skada.

Andra gången på ortopediveckan

Att det är ett hett ämne framgår inte minst av att frågan för andra året i rad tas upp under ortopediveckan. Redan under den första seminariedagen kommer flera föreläsare att tala om vikten av rökavvänjning inför operation.

Ett par av föreläsarna kommer från Danmark, där det, till skillnad från i Sverige, redan finns regler för hur rökande patienter ska hanteras inför och efter en operation. Efter föredragen blir det debatt.

En av föreläsarna är biträdande överläkaren Hans Nåsell vid Södersjukhusets ortopediska klinik. Han ska berätta vilken evidens som finns för att rökstopp verkligen minskar risken för komplikationer.

Sårläkningen förbättras

Det har gjorts randomiserade studier som visar att framförallt komplikationer med sårläkning minskar. För en rökare är risken cirka 20 procent medan risken för den som gör ett rökuppehåll är mellan 5 och 10 procent.

– Vi vet att rökstopp några veckor före en planerad operation avsevärt minskar risken för komplikationer. Våra data talar för att även de med en skada som kräver akut operation minskar sina risker för komplikationer om de får hjälp med rökavvänjning, säger Hans Nåsell.

Benläkningen kan stanna upp helt

Det är också väl känt att det tar betydligt längre tid för ett ben att läka hos en rökare jämfört med en ickerökare. Benläkningen kan till och med stanna upp helt och hållet. Om det räcker med att göra ett rökuppehåll för att förbättra läkningsprocessen är dock inte vetenskapligt bevisat ännu. Även bentransplantationer riskerar att spolieras hos rökare

– Vår målsättning på Södersjukhuset är nu att alla rökare som behöver en operation ska erbjudas hjälp med rökavvänjning inför eller i samband med sin kirurgi. För vissa typer av ingrepp ger rökning så negativa effekter att vi måste hitta en alternativ behandling om patienten inte kan sluta röka, säger Hans Nåsell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida