Kriminalvårdens läkare anklagar sjukvården för försummelse

Patienter från kriminalvården blir sämre behandlade än andra av den vanliga sjukvården. Det hävdar Kriminalvårdens medicinska rådgivare.

En 30-årig kvinna dog på Kronobergshäktet i Stockholm och Kriminalvårdens medicinska rådgivare anmälde händelsen till Socialstyrelsen. Han är upprörd över hur den vanliga sjukvården behandlar patienter som är intagna på häkten och anstalter.

– Vi har många vårdkontakter med den vanliga sjukvården. Varje vecka hamnar några ärenden på mitt bord där man är upprörd från kriminalvårdens sida. Det är som om det finns två lag, ett med vanliga människor och ett med sådana som kommer från kriminalvården, säger den medicinska rådgivaren, Lars Håkan Nilsson, till Ekot i Sveriges radio P1.

Ärendet gäller en 30-årig kvinna på Kronobergshäktet vars allmäntillstånd försämrades så pass att personal från Kriminalvården transporterade henne till akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Därifrån blev hon ganska snart tillbakaskickad till häktet och några timmar senare fann häktespersonalen henne död i cellen.

Inga samarbetsproblem

Lars Håkan Nilsson är kritisk till att kvinnan inte undersöktes på ett seriöst sätt innan hon skickades tillbaka.

Vårdfokus har utan framgång sökt vårdutvecklare inom Kriminalvården , men ställde frågan till Birgitta Linnarsson, ordförande i Kriminalvårdens sjuksköterskeklubb och verksam i Vänersborg:

Hur ser den vanliga sjukvården på patienter från Kriminalvården?

–  I Vänersborg och har vi ett häkte, samt en öppen och en sluten anstalt. Vi har inte några samarbetsproblem med den vanliga vården och jag har heller inte fått signaler om att interner har känt sig illa behandlade. Kanske är det här ett storstadsfenomen. På mindre orter är det lättare att skapa relationer och därmed ett gott samarbete, säger Birgitta Linnarsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida