Kunskap om HPV gör föräldrar positiva till vaccination

Kunskapen om humant papillomvirus och att det kan orsaka cervixcancer är låg bland föräldrar till barn från 12 till 15 år. Det visar en undersökning som presenteras i dag.

Professor Pär Sparén vid Karolinska institutet i Stockholm, som har genomfört undersökningen, tycker inte att det är så konstigt att kunskapen är låg om humant papillomvirus, HPV.

– Även om sambandet mellan HPV och cervixcancer har varit känt i åtminstone 15 år har det funnits en medveten avsikt inom läkarkåren att tona ned informationen och diskussionen, eftersom det tidigare inte har funnits någon behandling mot viruset. Vi har bara kunnat ta cellprov på cervix och behandla cellförändringar. Nu när det finns vaccin blir det angeläget att informera, säger han.

Vill vaccinera

Till studien valdes slumpmässigt ut 16 000 föräldrar till flickor och 4 000 föräldrar till pojkar som ombads att svara på en enkät. Svarsfrekvensen var cirka 70 procent. Resultatet visade att endast 24 procent av föräldrarna tidigare hade hört talas om HPV.

Efter en kort information om viruset och att det nu finns ett effektivt vaccin, kunde 40 procent av föräldrarna till flickor och 39 procent av föräldrarna till pojkar tänka sig att betala för att vaccinera sina barn. 13 procent ville vaccinera sina döttrar och 16 procent ville vaccinera sina söner om det var gratis, medan 24 procent av flickornas föräldrar och 18 procent av pojkarnas ville vaccinera sina barn till vilket pris som helst.

Vaccinationsprogram krävs

Sedan maj i år ingår HPV-vaccin i läkemedelsförmånen för flickor i åldrarna 13-17 år. Det betyder att kostnaden för de tre injektionerna blir högst 1 800 kronor i stället för de 3 300 som de annars skulle kosta. Om vaccinet ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, och därmed bli gratis, utreds för närvarande av Socialstyrelsen. Pär Sparén ser helst att det blir så.

– Det är enda sättet att få ett ordentligt genomslag. I dag ingår det i läkemedelsförmånen och bygger därmed på varje enskild förälders beslut och det räcker inte. För att verkligen få ned virusförekomsten krävs ett vaccinationsprogram. Då minskar smittan totalt sett även om inte alla vaccineras.

För dyrt att vaccinera alla

Både pojkar och flickor kan smittas av HPV, vara smittbärare och föra smittan vidare, ändå diskuteras bara vaccinering av flickor. Varför det?

– Det är inte realistiskt att vaccinera både pojkar och flickor. Vi skulle bli av med viruset fortare men till en fördubblad kostnad, det är en avvägning, säger Pär Sparén.

Socialstyrelsen väntas fatta beslut i början av nästa år om huruvida HPV-vaccineringen ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet eller inte.

Pär Sparén presenterar resultatet av undersökningen vid en internationell kongress i Monte Carlo i dag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida