Läs om kultur i vården på nätet

30 maj 2008

 

Nu finns ännu ett tematiskt rum på Vårdalinstitutets webbplats: Kultur i vård och omsorg. Där kan vårdpersonal, anhöriga och andra intresserade läsa om forskning om kulturens betydelse för hälsan. Där finns också goda exempel på hur musik, sång, bild och dans kan användas i omvårdnad.

www.vardalinstitutet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida