Livsstil. Positivt träna med personal

Personer med psykiska funktionshinder har ofta problem med sin fysiska hälsa. Livsstilsgrupper kan mildra problemen.

5 maj 2010

I Skellefteå har psykiskt funktionshindrade på fem av kommunens särskilda boenden deltagit i livsstilsgrupper. Tillsammans med personalen har de två gånger i veckan under ett år fått lära sig att laga mat och testat olika fysiska aktiviteter, som pingis, promenader och bowling. ?

De flesta av de 28 deltagarna var mellan 40 och 55 år och alla hade självmant anmält sig till studien. Alla var överviktiga och nästan hälften rökte. Projektet är en del av Karl-Anton Forsbergs avhandling. Efter studiecirkelns slut led färre av metabolt syndrom och de övrigas värden hade förbättrats. Några fick behandling för tidigare oupptäckt diabetes och en fick fysisk aktivitet på recept och började spela fotboll. I jämförelse med kontrollgruppen hade de även en signifikant förbättrad känsla av sammanhang. ?

Däremot gick inte deltagarna ned i vikt som förväntats. Troligen beror det på att de flesta höll sig till de aktiviteter som ingick i studiecirkeln, utan att förändra sin livsstil. ??

Få av deltagarna har fortsatt motionera efter studiecirkelns slut men har ändå bibehållit de förbättrade värdena. Personalen som deltog har på några av boendena infört förändringar som att äta gemensam lunch och att gå promenader ihop. I intervjuer uppgav flera av de boende att de uppskattat att lära känna personalen på ett annat sätt. För en gångs skull kände de att de var på samma plan som personalen.

Avhandlingen: Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiska funktionshinder, Studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa. Umeå universitetet 2009.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida