Forskning

Gener för lycka upptäckta

Gener för lycka upptäckta
Forskare tror att upplevelsen av lycka styrs både av gener och miljöpåverkan. Bild: Mostphotos

Forskare har lyckats urskilja delar ur DNA som skulle kunna förklara varför människor upplever lycka på olika sätt.

Forskare i Amsterdam har funnit tre genetiska variationer för lycka, två varianter som kan spela roll för skillnader av depression, och elva ställen på det mänskliga genomet som kan spela roll för olika neurotiska nivåer.

Den internationella studien inkluderade 298 000 människor och leddes av två professorer inom genetik, Meike Bartels och Philipp Koellinger.

Tidigare tvilling och familjeforskning har visat att individuella skillnader i lycka och välmående delvis kan förklaras av genetiska skillnader.

– Vår studie är en milstolpe för att vi nu är säkra på att det finns en genetisk aspekt av lycka. Den är samtidigt en början eftersom de tre varianterna vi vet är inblandade bara står för en liten del av skillnaderna mellan människor. Vi förväntar oss att många varianter spelar roll, säger Meike Bartels i en kommentar till sin forskning.

Han hoppas att identifiering av dessa olika variationer kommer att göra det möjligt att bättre forska på samspelet mellan gener och miljöpåverkan.

– Miljön har säkert ansvar till viss del för skillnader i hur vi upplever lycka.

Forskarna hoppas även att de delar av generna som de upptäckt har betydelse för depression kommer att få betydelse.

– Det är ett genombrott som kan ge nya insikter om depression som är en av de största medicinska utmaningarna i vår tid.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Nature Genetics. Den genomfördes med hjälp av 181 forskare vid 145 institut i olika länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida