Många med psykiatrisk diagnos känner sig stigmatiserade

Människor med en psykiatrisk diagnos utsätts ofta för fördomar och förutfattade meningar. En ny avhandling uppmärksammar ett bortglömt problem.

23 november 2010

Psykiatrisjuksköterskan Bertil Lundberg har låtit 200 patienter, främst inom allmänpsykiatrin, besvara frågeformulär. Nästan hälften uppger att de har erfarenhet av att nedvärderas och diskrimineras i olika utsträckning.  25 personer som uppgav högst grad av nedvärdering och diskriminering relaterat till sin sjukdom djupintervjuades. 

Drar sig undan sociala sammanhang

Många känner sig ifrågasatta som personer och de drar sig ofta undan sociala sammanhang eftersom de vill undvika att bli utsatta för omgivningens negativa reaktioner. Det är svårt att skaffa nya vänner av rädslan för att bli sviken.

– Många känner att de blir ifrågasatta som människor, man är sin sjukdom på något sätt, säger Bertil Lundberg.

Pratade inte om fördomarna 

Studiens viktigaste resultat är att den kastar ljus över ett problem som inte tidigare har uppmärksammats i tillräcklig utsträckning inom vården.

När Bertil Lundberg själv arbetade inom psykiatrin togs sällan frågan upp om hur de drabbade upplevde att det var att leva med en sjukdom som det finns många fördomar kring.

– Varken patienterna eller vi själva tog upp det. Nu inser jag att vi borde ha gjort det, säger han.

På torsdag den 25 november lägger han fram sin avhandling, Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom, vid Lunds universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida