Många unga oroar sig för den psykiska hälsan

Bland unga i åldern 18-25 år har 59 procent någon gång känt oro för sin psykiska hälsa. Det visar en intervjustudie som har gjorts på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll, som arbetar med kunskap och attityder kring psykisk ohälsa.

13 december 2010

Hjärnkoll har låtit opinionsföretaget Novus opinion intervjua 1 000 personer (18 år-60+) om attityder och åsikter kring psykisk ohälsa.

Resultaten visar att fyra av tio intervjuade någon gång har känt oro för sin psykiska hälsa. Bland unga är det nästan sex av tio.

Var fjärde person har någon gång sökt professionell hjälp för psykiska problem och mer än varannan har haft en familjemedlem eller nära vän som har haft problem med sin psykiska hälsa.

Tre av fyra vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp och sju av tio tycker inte att psykiska problem är skamligt.

Undersökningen visar på en del skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor upplever att psykisk ohälsa är vanligare och har också själva känt mer oro för sin egen psykiska hälsa. Samtidigt är kvinnorna öppnare än männen och skulle i högre grad prata med en nära vän eller söka professionell hjälp, jämfört med männen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida