Människor bedöms och rangordnas efter kroppsstorlek

Människor bedöms och rangordnas efter kroppsstorlek
Smal, normal eller tjock? Vikten bestämmer hur vi bedöms och rangordnas, enligt forskaren Aimée Ekman. Arkivbild: Colourbox

Ett fett liv. Det är titeln på en doktorsavhandling som handlar om hur feta människor underordnas och missgynnas i samhället och hur vi hela tiden sorterar och värderar varandra som smala, normala eller feta. Doktoranden Aimée Ekman har skapat ett nytt begrepp — viktordning.

28 september 2012

Könsmaktsordning är ett begrepp som syftar på en teori om att män som grupp ses som överordnade kvinnor som grupp. Nu lanseras ett nytt teoretiskt maktbegrepp – viktordning.

Det är Aimée Ekman, som disputerat vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, som myntar begreppet i sin avhandling.

Underordnas och missgynnas

Hon menar att viktordning är ett system som ordnar alla som underviktiga, normalviktiga eller överviktiga. Dessutom över- och underordnas människor beroende på vilken viktkategori de tillhör.

– Både fetmaforskningen och feta människors berättelser om sina liv vittnar om ett viktordnande system där feta människor underordnas och missgynnas, säger Aimée Ekman.

Dömda av andras blickar

Hennes studier utgår från intervjuer med 15 feta svenskar. Hur de själva upplever sin kroppsstorlek och hur de blir bemötta av andra.

De upplever inte alltid själva att deras vikt är ett problem i sig, men den blir problematisk i kontakten med andra.

– Feta personer blir alltid och överallt dömda av andras blickar. Ofta blir de bemötta enbart som feta. Det kan vara hos läkare som inte intresserar sig för något annat än vikten, anhöriga som är helt upptagna av familjemedlemmens fetma eller bekanta som bara vill prata bantning, säger Aimée Ekman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida