Mer än 180 överbeläggningar per dag i Västra Götaland

181 överbeläggningar per dag. Västra Götalandsregionen har för första gången kartlagt antalet överbeläggningar på regionens 18 sjukhus. ”Katastrofalt”, är Vårdförbundets kommentar till läget i regionen.

5 oktober 2011

– Vi ser en allvarlig risk för patientsäkerheten. Det blir en ond cirkel när vi jobbar över, ställer upp för varandra och hoppar in när det saknas personal. Det slutar med att personal blir utmattad när de inte får den vila de behöver, vilket drabbar verksamheten, säger Anne Karin Höglund, tillförordnad ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Kartläggningen visar att det finns 4 376 sängplatser på regionens 18 sjukhus. I genomsnitt finns det 181 överbeläggningar per dag. Hälften av dem är icke ordinarie sängplatser.

Tror inte på nollvision

– Överbeläggningar hör självklart inte hemma i vården, men vi kommer nog aldrig att ha sådan ekonomi i Sverige att vi kommer att komma ned till noll överbeläggningar, säger Helene Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet för Västra Götalandsregionen.

Det som återstår nu enligt henne är att gemensamt inom politiken, sjukhusledningar och bland chefsläkare se hur man kan arbeta för att minimera överbeläggningarna.

Färre multisjuka

– Om kommunerna skulle ta hem sina multisjuka skulle vi kunna minska överbeläggningarna med hundra platser. Här måste vi från både kommun- och regionsidan se hur kan vi arbeta för att lösa frågan genom att till exempel utveckla närsjukvården så att vi kan omhänderta gruppen bättre och undvika inläggningar, säger Helen Eliasson.

Sommaren var tydligen extra jobbig, men hur ser det ut övriga året?

– Det är olika på olika ställen, men grundproblemet finns överallt. När till och med de yngre vill gå ner i arbetstid för att orka vet man att något inte är bra, säger Anne Karin Höglund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida