Mildare sömnmedel halverar fallrisken

Äldre som använder sömnmedel med bensodiazipiner har tre gånger högre risk att råka ut för fall och fallskador än normalt, visar en studie från Karolinska institutet i Stockholm.

Forskarna har analyserat 2 343 rapporterade fall och frakturer hos boende på 21 sjukhemsenheter under en fyraårsperiod. Av dem som drabbades av fall eller frakturer var 1 908 kvinnor och 743 män i åldrarna 40 till 105. Alla hade någon form av somatisk- och/eller demensdiagnos.

Det visade sig att 29 procent av fallolyckorna på sjukhemmen orsakades av att de boende använt sömnmedel som innehöll benzodiazepiner. Forskarna kunde också visa på ett samband mellan frakturer efter fall och användning av sådana sömnmedel. 

Färre olyckor med restriktiv medicinering 

I sjukhemsboenden används ofta rullstolar, sänggrindar och säkerhetsbälten för att förhindra fallolyckor. Forskarna konstaterar att sådana åtgärder ger tydligt mätbara resultat, men påpekar att det är viktigt att de inte används så att de minskar patientens frihet eller orsakar andra typer av skador.

– Om man arbetade mer förebyggande i stället och var mer restriktiv med att skriva ut lugnande, speciellt bensodiazipiner, skulle antalet fallolyckor och risken att falla minska avsevärt. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen får veta vilka läkemedel som kan orsaka fall, säger Edit Fonad, medicinska ansvarig sjuksköterska vid Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholm och doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet.

Projekt hemmaboende äldre

Studien publiceras i januarinumret av tidskriften Journal of Clinical Nursing och ingår i den avhandling som hon försvarar på fredag. Men Edit Fonad har redan fått i uppdrag av sin stadsdelsförvaltning att starta ett projekt om mat- och matsituationer, läkemedel, och fall- och fallrisker bland Älvsjös hemmaboende äldre.

Nio procent av befolkningen är över 75 år och de använder 25 procent av alla läkemedel som förskrivs, i snitt mellan sex och tio preparat om dagen.

Avhandlingen heter: Older people´s safety and security in community care for the elderly: Focusing on fall risk and fall

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida