Miljön för ickerökare ska bli bättre

Miljön för ickerökare ska bli bättre
Folkhälsoinstitutet ska utreda var människor är särskilt utsatta för passiv rökning. Arkivbild: Colourbox

Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda passiv rökning. Trots rökförbudet på restauranger utsätts fortfarande 15 procent av befolkningen för passiv rökning.

År 2005 förbjöds rökning på restauranger i Sverige, med positivt resultat. Men trots det utsätts fortfarande 15 procent av befolkningen för passiv rökning minst en gång i veckan. Folkhälsoinstitutet har därför fått regeringens uppdrag att utreda och ge förslag på hur den passiva rökningen kan minskas ytterligare. Särskild hänsyn ska tas till miljöer där det finns barn.

I vilka miljöer människor är särskilt utsatta och var man vill att det ska vara rökfritt ska utredas. Avdelningschefen Matz Larsson säger i ett pressmeddelande att redovisningen också ska innehålla en evidensbaserad kunskapsöversikt om rökfria miljöer samt erfarenheter från andra länder som har en mer restriktiv lagstiftning.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida