folkhälsa

Ministern vill se bättre mat- och motionsvanor

Ministern vill se bättre mat- och motionsvanor
Folkhälsominister Gabriel Wikström vill se fler åtgärder för mer hälsosamma mat- och motionsvanor. Foto: Sören Andersson

Gabriel Wikström (S) ger Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka insatser som behövs för bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet.

– Vi vet att alldeles för många rör sig alldeles för lite. Vi vet också att särskilt unga har svårt att få i sig tillräckligt hälsosam mat. Dessutom finns tydliga socioekonomiska skillnader när det kommer till kost och fysisk aktivitet, och uppdraget är därför en viktig del i regeringens arbete för att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Regeringen har tilldelat Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket 4,4 miljoner kronor för att de se ska se över hur offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället kan medverka i ett långsiktigt arbete för en mer hälsosam livsstil.

Rent konkret nämns översyn av förutsättningarna för idrottsrörelsens arbete samt att möjligheten för frivilliga åtaganden för livsmedelsföretag ska undersökas. Det kan till exempel handla om att minska mängden salt och socker i livsmedel.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida