Minskat illamående med lätt massage

4 januari 2008

Hos kvinnor med opererad bröstcancer tycks taktil massage kunna minska illamåendet under pågående cytostatikabehandling. Det visar en studie gjord av sjukgymnasten Annika Billhult vid FoU-enheten inom primär-vården i Södra Älvsborg.

Ett 40-tal patienter lottades till att få lätt massage, på handen-underarmen eller foten-underbenet, eller endast ett besök på cytostatikamottagningen. En signifikant minskning av illamåendet sågs hos dem som fick massage. Forskaren Annika Billhult anser att det behövs fler studier för att se om det verkligen är ett bra komplement.

The effect of massage for women with breast cancer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida