Missbruk. ”Fråga alltid hur eleverna har det hemma”

Skolsköterskor bör alltid fråga om alkoholproblem. ”Det betyder jättemycket att man visar intresse”, säger Agneta Tinnfält som forskar kring barn i missbruksfamiljer.

29 september 2010

Alkohol. Det är inte säkert att man får svar, men det spelar mindre roll. Det viktiga är att skolsköterskan visar att hon eller han har förstått och finns där om det blir läge.?

Skolsköterskan Agneta Tinnfält vid Örebro universitet har intervjuat 27 ungdomar 12–19 år som går i stödgrupper för unga som har vuxit upp i familjer med alkoholproblem. De flesta gick oupptäckta genom hela skolan och har först senare fångats upp på olika vis. ??

Deras viktigaste budskap är: Fråga! Lägg er i! Det gäller inte bara vårdpersonal utan alla vuxna. De upplever också att vuxna har väldigt lite kunskap om alkoholism och vad det innebär att växa upp med en förälder som super. Därför borde skolsköterskan rutinmässigt ta upp frågan om hur man har det hemma vid hälsoundersökningarna och lärarna föra in drickande föräldrar i undervisningen samt vara tydliga med vilken hjälp som finns. Allt för att stoppa uppgivenheten och förklara att ”du är inte ensam”. ?

Agneta Tinnfält betonar vikten av att bygga upp ett bra samarbete med socialtjänsten som har den största möjligheten att gripa in.??

När en ung människa överväger att anförtro sig gör hon en inre riskbedömning. Kan jag lita på dig? Klarar du av att lyssna på min berättelse? Många skolsköterskor har ungas förtroende men det är också viktigt att man visar sig i korridorer och klassrum. Den största rädslan är att inte längre få bo kvar hos mamma eller pappa. Även om det måste ske får det inte gå för fort och barnet vill vara delaktigt i hela processen. Ha kontroll. ?

En annan viktig roll för skolsköterskan är att stötta lärarna så att de i sin tur orkar lyssna och slussa vidare.?

Agneta Tinnfält ser två parallella utvecklingar för skolsköterskans möjlighet att kunna göra sitt jobb. Å ena sidan har skolvärlden slimmats och färre extraögon i form av exempelvis kamratstödjare finns. Å andra sidan har betoningen på team ökat inom elevhälsan så att man ingår i ett större sammanhang med till exempel kuratorer och syokonsulenter.

Avhandlingen: Tinnfält A. Adolescents’ perspectives — on mental health, being at risk, and promoting initiatives. Örebro universitet 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida