Motion. Blev smartare av träning

Sjuksköterske­studerande som får träna flera gånger i veckan får högre betyg. Det visar erfarenheter från Danmark.?

Tre gånger i veckan har 40 studerande på sjuksköterske­utbildningen i Sönderborg fått möjlighet att ägna sig en timme åt löpning, gång och cykling.?

Nu visar det sig att de har markant högre betyg än tidigare årskullar. Dessutom är det färre som hoppar av studierna och inlärningen går lättare, enligt Dansk Sygeplejeråd, DSR.??

De goda resultaten gör att DSR gärna skulle se motion som en integrerad del av sjuksköterskeutbildningen. En god fysik är inte bara viktigt för att underlätta inlärningen, menar man, utan det behövs också i sjuksköterskeyrket.?

— Det är bra att sjuksköterskeutbildningen går före och visar vägen. Att integrera motion i all utbildning vore en vinst för de enskilda studenterna, men också för samhället som helhet som får en sundare befolkning, säger Dorte Steenberg på DSR.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida