Motion kan vara lika bra som läkemedel

Motion kan vara lika bra som läkemedel
En stor genomgång av den befintliga forskningen visar att fysisk aktivitet kan ha lika god effekt som läkemedel även vid svåra sjukdomar. Arkivbild: Colourbox

Stor granskning visar goda effekter vid hjärt-kärlsjukdom, stroke och diabetes.

Motion kan sannolikt vara lika effektivt som läkemedel när det gäller förebyggande av komplikationer efter genomgången hjärtinfarkt eller stroke, vid hjärtsviktsbehandling och vid förebyggande av diabetes.

Bättre effekt vid stroke

Det visar en metaepidemiologisk studie publicerad i BMJ, British Medical Journal. Totalt granskade forskarna 305 randomiserade kontrollerade studier med 339 274 deltagare.

Inga statistiskt säkerställda skillnader kunde visas när det gäller dödlighet hos patienter med kranskärlsjukdom eller pre-diabetes. Vid behandling efter stroke hade fysisk aktivitet större effekt än läkemedel och vid hjärtsvikt var läkemedel effektivare än motion.

Svensk kommentar

”Studien bekräftar resultat från aktuell forskning som visar på den stora betydelsen av motion för hälsa och sjukdom. Det kan tolkas som stöd för en ökad förskrivning av fysisk aktivitet inom sjukvården”, kommenterar Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och Frieder Braunschweig överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i en artikel på janusinfo.se.

Men att jämföra läkemedel och motion är inte alldeles enkelt och de båda läkarna har också vissa invändningar mot studien och menar att den ”genererar intressanta hypoteser, men det är tveksamt om man kan dra kliniskt relevanta slutsatser baserat på de komplicerade statistiska beräkningarna i artikeln”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida