internationella kvinnodagen

När kvinnohjärtan slår i otakt tolkas det ofta som stress

När kvinnohjärtan slår i otakt tolkas det ofta som stress
Carina Carnlöf är en av cirka 200 forskningssjuksköterskor vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Anders Norderman/Karolinska universitetssjukhuset

Kvinnor med förmaksarytmi får vänta mycket längre än män på behandling. Deras symtom på störd hjärtrytm antas allt för ofta bero på stress eller ångest. Forskningssjuksköterskan Carina Carnlöf har gjort en studie om den ojämlika hjärtsjukvården.

Trots att kvinnor med förmaksarytmi har svårare symtom än män får de vänta i snitt sex år längre på en remiss till ablation, en kateterbehandling som kan bota tillståndet. Forskningssjuksköterskan Carina Carnlöf, vid Karolinska universitetssjukhuset, tror att en förklaring kan vara att kvinnors symtom misstolkas.

– Ofta tas patienternas symtom för panikångest, stress eller depression och det är en misstolkning som mycket oftare drabbar kvinnor, säger Carina Carnlöf, i ett pressmeddelande.

Svårförklarad misstolkning

I sin studie om den ojämlika hjärtsjukvården, som nyligen publicerades i Scandinavian Cardiovascular Journal, har Carina Carnlöf följt 214 patienter med förmaksarytmi. Varför kvinnor oftare än män misstolkas av vården vet hon ännu inte.

– Kanske finns en felaktig uppfattning att kvinnor är mer benägna för stress och ångest än män och att man därför väljer att skylla hjärtklappningssymtom hos kvinnor på det.

Studien är en del i en kommande doktorsavhandling och Carina Carnlöfs förhoppning är att hennes forskning ska bidra till att sprida kunskap om kvinnors symtom så att primärvården fångar upp även dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida