Nationella riktlinjer för bättre levnadsvanor klara

Nationella riktlinjer för bättre levnadsvanor klara
Vården måste bli bättre på förebyggande hälsoråd. Arkivbild: Colourbox

Vården måste erbjuda mer av kvalificerad rådgivning än hittills för att förebygga sjukdom och för tidig död. I dag presenterar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för det förebyggande arbetet.

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder tar upp insatser mot tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

För varje ohälsosam vana anges dels vad den innebär i sjukdomsrisk, dels effekten av olika åtgärder.

Riktlinjerna gäller vuxna i allmänhet men ger också rekommendationer för vissa grupper, till exempel gravida, ammande och personer som ska opereras.

Hälso- och sjukvården ägna mer tid åt samtal och rådgivning och rådgivningen ska vara anpassad till den enskilda individen.

I riktlinjerna presenteras tre nivåer av rådgivning, kort rådgivning, rådgivning och kvalificerad rådgivning. Socialstyrelsen rekommenderar genomgående  rådgivning eller kvalificerad rådgivning före kort rådgivning.

Till exempel har en överviktig person som inte är tillräckligt fysiskt aktiv en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, en sänkt livskvalitet och riskerar att dö i förtid. Med kvalificerad rådgivning ökar en sådan patient sina träningstillfällen till tre gånger fler och 159 minuter mer än en patient som enbart får en kort rådgivning.

I den mån det finns evidens för åtgärden, en hälsoekonomisk bedömning och evidens för den anges också det i riktlinjerna. Just i det här fallet är dock evidensen låg och än så länge finns det ingen hälsoekonomisk bedömning gjord på just den här insatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida