Nio av tio äter för lite grönt

Nio av tio äter för lite grönt
Få följer Livsmedelsverkets rekommendation att äta frukt och grönt fem gånger om dagen. Arkivbild: Mostphotos

Nio av tio vuxna äter mindre frukt och grönt än vad de borde. Men skillnaden mellan könen och mellan bostadsorter är stor. Av kvinnorna i Stockholms län äter 15 procent frukt och grönt minst fem gånger om dagen medan destamma endast gäller för 2 procent av männen i Västernorrland.

18 oktober 2012

Det är Statens folkhälsoinstitut som på regeringens uppdrag samordnar satsningen Ett friskare Sverige under den här veckan. Enligt Livsmedelsverket bör vuxna och barn över tio år äta frukt och grönsaker minst fem gånger per dag. Men få följer rekommendationen, visar Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät.

I landet som helhet är det bara 9 procent som äter så mycket frukt och grönsaker som de borde. Av kvinnorna når 13 procent upp till Livsmedelsverkets rekommendation och 5 procent av männen.

– Förutsättningar för hälsosamma matvanor varierar stort mellan olika grupper. Personer med god ekonomi och lång utbildning har ofta bättre matvanor än personer med kort utbildning och låg inkomst, säger Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.

Allra störst är skillnaden mellan män i Arjeplog och kvinnor i Täby. Endast  1 procent av männen i Arjeplog följer rekommendationen, medan siffran för kvinnorna i Täby är 19 procent.

Bland dem som äter minst frukt och grönt säger 71 procent av kvinnorna och 62 procent av männen att de vill öka sin konsumtion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida