Nio av tio vårdcentraler skriver ut fysisk aktivitet på recept

Nio av tio vårdcentraler skriver ut fysisk aktivitet på recept
Forskning visar att individualiserad förskrivning av fysisk aktivitet på recept ökar patienternas fysiska aktivitet. Foto: Colourbox

Under 2007 skrevs det ut 17 000 recept på fysisk aktivitet på landets vårdcentraler, visar en nationell utvärdering från Folkhälsoinstitutet.

Utvärderingen som Folkinstitutet har gjort på regeringens uppdrag visar att 87 procent av vård- och hälsocentralerna skriver ut fysisk aktivitet på recept till sina patienter, och   72 procent har en verksamhetsplan som beskriver arbetet med att öka fysisk aktivitet i sjukdomspreventivt och behandlande syfte. 

Alla landsting har en FaR®-samordnare eller motsvarande och 70 procent av vård- och hälsocentralerna säger att de använder skriften Fyss för att skriva ut recepten medan 19 procent inte gör det.  Hälften av dem som inte gör det anger tidsbrist som skäl.

Förskrivare är främst läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Stödinsatser behövs

Utvärderingen visar att det behövs stöd och insatser på ett antal områden. Det handlar bland annat om att utöka utbildningen av legitimerad personal, utveckla aktivitetskataloger och listor så att de blir mer informativa för dem som skriver ut recept, och stimulera uppföljningen av FaR®-patienternas följsamhet till recepten, säger utredaren Kent Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida