Nollvision om spädbarnsdöd inom räckhåll

Nollvision om spädbarnsdöd inom räckhåll
Babyn sover säkrast på rygg i en egen säng. Arkivbild: Mostphotos

Om Socialstyrelsens nya rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdödlighet följs ska det inte behöva inträffa några fall av plötslig spädbarnsdöd, anser professor Hugo Lagercrantz.

– Jag tror vi ska sträva efter en nollvision, sa Hugo Lagercrantz, pediatriker, barnläkare och senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet på Läkarstämmans seminarium om att förebygga plötslig spädbarnsdöd.

Ett lite lägre mål, att halvera antalet fall trodde Per Möllborg, från Göteborgs universitet på.

Gediget underlag

Socialstyrelsens vägledningsdokument till hälso- och sjukvårdspersonalen för att förebygga plötslig spädbarnsdöd är ett brett kunskapsmaterial som bygger på en genomgång av 5 000 abstracts och 300 forskningsartiklar.

Slutsatserna de drar för att förebygga plötslig spädbarnsdöd är:

  • Spädbarn bör sova på rygg.
  • Mamman bör avstå från nikotin.
  • Babyn bör ha ansiktet fritt, vara lagom varmt och kunna röra sig.
  • Säkrast är att spädbarnet sover i egen säng.
  • Napp då barnet ska sova.

Napp-rådet har dock inte samma tyngd som de andra hävdade Göran Wennergren, professor och överläkare i Göteborg som representerade Socialstyrelsen och presenterade de nya råden.

Amning skyddar

Docent Bernt Alm som hade presenterat sambanden mellan amning, napp och plötslig spädbarndöd påpekade dock att forskningen entydigt visar att napp under sömn skyddar och att amning har en skyddande effekt.

Rådet att spädbarn bör sova på rygg som kom redan 1992 och fick spädbarnsdödligheten i Sverige att sjunka från omkring 140 fall per år till 20 har gediget stöd i forskningen, visar Socialstyrelsens genomgång.

Per Möllborg från samma avdelning på Göteborgs universitet som Göran Wennergren hade studerat om risken för plötslig spädbarnsdöd ökar vid samsovning.

Små risker

– Barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Och mammor som är extra trötta, har druckit alkohol eller använder nikotin bör inte sova med barn yngre än ett år. Våra rekommendationer står på fast vetenskaplig grund. Sen är det väldigt, väldigt små risker det handlar om och det är inte vår uppgift att gå ut och skrämma upp folk, sa han.

Det går inte att bortse från att många vill samsova påpekade Göran Wennergren.

– Då får man försöka göra det så säkert som möjligt, till exempel med ”baby nest”. Det bästa får inte bli det godas fiende.

Han hade gått igenom alla studier som finns om sidoläge och sett att det inte fanns någon ökad risk om barnet verkliggen ligger i sidoläge. Men det är samtidigt det mest instabila sovläget, med stor risk att barnet tippar över på mage.

Klart i mars

Vägledningsdokumentet är inte helt färdigt förrän i mars, fortfarande putsar Socialstyrelsen på formuleringarna och vilken ordningsföljd råden ska ha. Men redan nästa vecka läggs en information till föräldrarna ut på webben där personalen kan hämta sina exemplar inför samtal med föräldrarna.

Mödrahälsovårdsöverläkare Margareta Blennow satt i publiken. Hon oroade sig för implementeringen.

– Budskapet är stenhårt, barnet kan dö om det inte ligger på rygg. Vi har ett jätteuppdrag att gå ut med detta på alla bb-avdelningar, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida