Nu är Sveriges största bröstcancerstudie i gång

Nu är Sveriges största bröstcancerstudie i gång
Sabine Lembke i Helsingborg är en av dem som gärna står ut med några stick för att få vara med i Sveriges största bröstcancerstudie.

Karma-studien ska hitta kvinnor med ökad risk att få bröstcancer. För drabbade är målet att identifiera dem som har en ökad risk att dö i sjukdomen och att utveckla bättre behandling.

Alla kvinnor som kallas till mammografi på Södersjukhuset i Stockholm eller Helsingborgs lasarett är välkomna att delta i Karma-studien, Sveriges största bröstcancerstudie. Det innebär kvinnor som är 40 år och äldre. Så länge som man kallas till mammografi är man välkommen också till Karmastudien. Även yngre som tidigare har behandlats för bröstcancer är välkomna.

Tillgänglighet viktigt

På Södersjukhuset ligger mottagningen strategiskt, nära mammografienheten, många kvinnor kikar därför in när de ändå går förbi och ber att få vara med. De är mycket välkomna, säger informatören Anki Kristensen.

Syftet med studien är att göra en bedömning av varje enskild kvinnas risk att drabbas av bröstcancer. Förhoppningen är att hitta någon faktor, gen eller annan markör, som kan identifiera de kvinnor som har en ökad risk att drabbas av bröstcancer och därför behöver kontrollera sina bröst oftare än andra. Men även det motsatta; att hitta kvinnor som har en liten risk att få bröstcancer och därför kan screenas med längre mellanrum.

Minst 100 000 kvinnor

Målet är att ha med minst 100 000 kvinnor i studien och den beräknas pågå i tio år, berättar Anki Kristensen. Rekryteringen till studien startade i Helsingborg den tionde januari i år och på Södersjukhuset i Stockholm den andra maj. Hittills har ungefär 7 000 kvinnor anslutits till studien. Två till tre år beräknar forskarna att rekryteringen kommer att ta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida