Rosa månaden

Nu lyfts frågan om täta bröst

Nu lyfts frågan om täta bröst
På mammografibilderna syns hur täta brösten är. Tätheten består av körtlar och bindväv. Bild: TT

Kvinnor har rätt att veta om brösten är täta. Det tycker Bröstcancerförbundet, som vill att mammografiprogrammet ändras. Men innan dess behövs forskning som visar vilka ytterligare undersökningar som då ska erbjudas, menar en expert på riskbedömning.

Det är rosa månaden och Bröstcancerförbundet har presenterat en rapport. Deras undersökning visar att 3 av 4 kvinnor inte hört om begreppet täta bröst och att 8 av 10 vill veta sin risk för bröstcancer.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om att så kallade täta bröst, med mycket körtlar och bindväv, innebär en högre risk att drabbas av bröstcancer. Men en rad andra faktorer spelar in. Unga kvinnor har ofta täta bröst med mycket körtlar och bindväv. Med åren omvandlas vävnaderna till fett, så att äldre kvinnor oftare har icketäta, fettomvandlade bröst.

40 procent har täta bröst

Men det är en förenklad bild eftersom drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40 och 74 år har täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst.

Bröstcancerförbundet menar att mammografiprogrammet bör uppgraderas, så att kvinnor med ökad risk undersöks oftare. Frågan har fått stor uppmärksamhet den senaste veckan.

– Jag förstår att röntgensjuksköterskor, som gör en mammografiundersökning var sjunde minut, fått många frågor från kvinnor om täta bröst, säger Per Hall, onkolog och professor på Karolinska institutet.

Han leder Karmastudien, en av världens största bröstcancerstudier, där 71 000 kvinnor i Sverige deltagit, sedan starten 2010. I studien har kvinnors bröst undersökts med mammografi, blodprover har tagits och de har svarat på enkäter om sin hormonhistoria och sin livsstil.

Genetisk risk och livsstil

Nu kan forskargruppen ganska säkert avgöra hur kvinnors riskprofil ser ut. Här har bröstens täthet betydelse, men långt ifrån enbart. Vissa kvinnor med täta bröst har inte förhöjd risk, en rad andra faktorer påverkar. Vissa går att mäta i blodet med de biomarkörer forskargruppen upptäckt och genetisk risk. Andra beror på livshistorien.

– Det är väldigt bra att Bröstcancerförbundet väcker opinion i frågan, och att kvinnor ställer krav på beslutsfattare och vården. Vi är också positiva till en individualiserad screening, vi menar att den bör ske på basis av vilken risk kvinnan har, inte hennes ålder. Men det är för tidigt än, först måste vi ha studieresultat.

Hans forskningsgrupp startar vid nästa årsskifte en ny studie, tillsammans med Region Stockholm och Regionalt cancercentrum. Där ska de undersöka om man faktiskt upptäcker mer cancer genom att kvinnor som bedöms ha högre risk undersöks med kompletterande metod efter mammografin.

Svårt att se tumör

För förutom att tätheten är förknippad med risk, så är det även svårare att se tumörer på bilderna av täta bröst. I extremfallen är mammografibilden av ett mycket tätt bröst vit, och ett helt fettomvandlat bröst svart.

I den kommande studien erbjuds alla kvinnor som kallas till mammografi i Stockholm att få sin risk uppmätt.

– En grupp på 20 procent kommer ha förhöjd risk. De med täta bröst erbjuds ytterligare en undersökning, som ultraljud eller mammografi med kontrastmedel.

Per Hall poängterar dock att bröstens täthet bara är en riskfaktor.

– Alla med täta bröst har inte högre risk. Man kan också ha hög risk utan att ha täta bröst. Det kan vara förkalkningar eller familjehistoria som är avgörande.

Leva som mormorsmor

Antalet drabbade av bröstcancer har ökat kraftigt på senare år. Mycket tyder på att den omvälvande förändring av liv och livsstil som kvinnor fått möjlighet till under de senaste 50 åren spelar roll.

– Risken är mindre för den som lever som mormorsmor gjorde. Hon fick barn i 18-årsåldern, födde minst 7-8 barn och ammade länge. Hon åt inte p-piller och hormonersättning i klimakteriet fanns inte.

Läs mer om riskfaktorer och även om förebyggande behandling här.

I USA har omkring 30 stater lag på att kvinnor måste få reda på vilken täthet de har. Frankrike har tagit beslut att de som har täta bröst också ska erbjudas undersökning med ultraljud.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida