Ny akademiför hälsa

Nu bildar Högskolan i Jönköping, Jönköpings läns landsting och länets 13 kommuner en helt ny akademi för förnyelse och kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Syftet är att utveckla och sprida ny kunskap som ger bättre hälsa och välfärd.

Utbildningarna vänder sig såväl till forskare och studenter som till redan yrkesverksamma i vården. Ett första konkret resultat av samarbetet mellan de tre huvudmännen är en masterutbildning i ledarskap och förnyelse inom hälsa och välfärd. Utbildningen, som startar vid Högskolan i Jönköping höstterminen 2009, hade 84 förstahandssökande till 40 platser.

– Antagningen är inte färdig ännu så jag kan inte säga vilken yrkesbakgrund de som kom in hade. Men vi ser gärna att det är personer med olika kunskap som går utbildningen, till exempel sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, säger Lisa Andersson, informatör på den nya akademin.

Den nya akademin har inte bara ambitionen att verka regionalt i Jönköping utan även nationellt och internationellt, därav namnet på akademin: Jönköping academy for improvement of health and welfare.
www.hj.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida