Ny metod för bröstcancerscreening kan hitta fler tumörer

Ny metod för bröstcancerscreening kan hitta fler tumörer
Den lilla stråliga tumören, centralt i bröstet, framträder bättre på tomosyntesundersökningen (till höger). Foto: Ingvar Andersson

Fler och mindre tumörer kan upptäckas med en ny metod för bröstcancerscreening, tomosyntes. Metoden är dessutom mindre smärtsam för kvinnan jämfört med vanlig mammografi. Men den är mer tidskrävande och dyrare.

Den nya lovande röntgenundersökningen kan få stor betydelse i framtiden.

Med vanlig mammografi, som visar tvådimensionella bilder av bröstet, missas mellan 15 och 30 procent av cancerfallen eftersom små tumörer kan döljas bakom den friska vävnaden.

Jämförande studie

Tomosyntes är en skiktröntgen som ger tredimensionella bilder och gör det möjligt att se bröstet i millimetertunna skivor. Vid undersökningen används vanlig mammografiutrustning förstärkt med en tomosyntestillsats.

Just nu pågår en stor studie i Malmö där 15 000 kvinnor undersöks med både mammografi och tomosyntes för att de båda metoderna ska kunna jämföras.

Närmare 3 000 kvinnor har hittills undersökts och resultaten visar att tomosyntes har högre precision när det gäller att upptäcka tumörer och bestämma storlek. Dessutom är undersökningen med den nya metoden mindre smärtsam eftersom det inte krävs lika högt tryck mot bröstet.

Tidskrävande

Nackdelen är att det tar betydligt längre tid för läkaren att granska bilderna, vilket gör det till en dyr metod. Därför hoppas man på att den omfattande studien också ska ge svar på vilka kvinnor som kan ha störst nytta av metoden.

Vid Lunds universitet pågår flera studier av den nya röntgenmetoden. Radiofysikern Pontus Timberg har i sin avhandling simulerat tumörer och testat olika bildförhållanden. Resultaten från hans studier visar också att en tredimensionell högupplöst röntgenbild ger bättre information om vad som döljer sig i vävnaden i jämförelse med vanlig mammografi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida