Nya riktlinjer pressar landstingen att satsa mer förebyggande

Nya riktlinjer pressar landstingen att satsa mer förebyggande

Rådgivning, motion på recept och nikotinläkemedel är en del av de sjukdomsförebyggande metoder som kan användas enligt de nya nationella riktlinjerna. Illustration: Helena Halvarsson

På den medicinska riksstämman, som öppnar i dag, presenterar Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Förväntningarna och förhoppningarna är stora på att det förebyggande hälsoarbetet nu ska hamna i fokus.

Patienterna kommer att få fler frågor om tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet. Och de ska erbjudas hjälp för att ändra dåliga levnadsvanor. Olika former av rådgivning i kombination med fysisk aktivitet på recept, stegräknare, nikotinläkemedel och andra metoder som har vetenskaplig evidens är det som ska användas.

Slutversionen klar

För ett år sedan presenterade Socialstyrelsen de preliminära riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Nu är den slutliga versionen klar och arbetet med att börja tillämpa dem drar i gång för fullt.

– Jag tror det är viktigt med nationella riktlinjer. Med riktlinjerna får man ett verktyg för att bedöma vad det är man ska göra. Det är första gången som Socialstyrelsen tydligt talar om för hälso- och sjukvården vad de bör göra när det gäller de här levnadsvanorna, säger Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen som leder arbetet med att föra ut de nya riktlinjerna.

Kostnad för landstingen

Men lanseringen av de nya riktlinjerna kommer i en tid när de flesta landsting bara har siktet inställt på att dra åt svångremmen. Frågan är om landstingen är beredda att ta kostnaden för införandet av riktlinjerna.

– Jag hoppas det. Och man kan få väldigt mycket hälsa för pengar som satsas på det förebyggande området, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Att det kommer att behövas ökade resurser när de nya riktlinjerna ska införas är helt klart, men på sikt visar beräkningar att kostnaderna för rådgivning är låga i förhållande till vinsterna i form av ett minskat behov av sjukvård och läkemedel.

I rapporten Kalorier kostar, som ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, gjort på uppdrag av finansdepartementet, uppmanas beslutsfattarna att tänka långsiktigt och satsa mer på förebyggande åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida