Oenighet om transfetter

Varje år dör 50 000 européer i hjärt-kärlsjukdomar orsakade av transfetter, enligt den danska professorn Steen Stender. Hans forskning bidrog till Danmarks förbud mot mer än två gram transfetter per 100 gram livsme-del 2004. På Nordiska rådets aprilmöte behandlas en motion om att rekommendera ministerrådet att resten av Norden följer Danmarks exempel. Svenska livsmedelsverket hävdar att medieuppmärksamhet och diskussioner med industrin har fått konsumtionen att minska till samma nivå som i Danmark. Men Sveriges konsumenter i samverkan hävdar att verket hänvisar till genomsnittliga värden i totalkosten och inte skiljer på skräpmatkonsumenter och hälsomedvetna. Enligt professor Stenders färska sammanställning innehåller 100 gram kex eller kakor och 100 gram popcorn 14 grm transfetter i Sverige, mot 0,4 i Danmark och över 40 i Ungern och Tjeckien.

29 februari 2008

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida