Suicid

Ökad risk för självmord bland män i glesbygd

Ökad risk för självmord bland män i glesbygd
Andelen självmord är dubbelt så hög i avlägset belägna landsbygdskommuner jämfört med i storstäderna, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Arkivbild: Getty Images

I avlägset belägna landsbygdskommuner är risken för att män ska ta livet av sig nästan dubbelt så hög som i storstäderna. För kvinnorna är risken lika stor oavsett storleken på kommunen, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Det genomsnittliga antalet självmord bland personer som var 15 år eller äldre varierade från 9,7 till 22 självmord per 100 000 invånare mellan åren 2012 och 2016.

Länk till statistiken

I vissa län var suicidtalen nästan dubbelt så höga som i andra län, både för män och kvinnor.

  • Allra högst var andelen självmord på Gotland, 22,1 suicid per 100 000 invånare.
  • Lägst var andelen i Västerbotten med 9,7 suicid per 100 000 invånare.

Storstad och landsbygd

Men andelen självmord skilde även stort beroende på typen av kommun.

I storstadskommuner var suicidtalen 2012-2016 i genomsnitt hälften så höga som i avlägset belägna landsbygdskommuner. Men bara för män. För kvinnor var andelen självmord i princip likartade oberoende på kommuntyp.

– Varför suicidtalen skiljer sig åt mellan olika kommuntyper är oklart. Men mycket tyder på att socioekonomiska skillnader mellan olika regioner kan påverka, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Under den undersökta perioden hade storstadskommuner lägre arbetslöshet, högre medianinkomst och färre personer med enbart förgymnasial utbildning jämfört med avlägset belägna landsbygdskommuner.

Behöver extra stöd

– Det är viktigt att glesbygdskommuner får extra stöd i arbetet med att förebygga självmord. Glesbygdskommuner har ofta långa avstånd vilket kan bli ett stort hinder om man mår psykiskt dåligt. Här kan kanske tekniken underlätta så att människor kan få stöd utan att behöva åka in till centralorten, säger Hillevi Busch.

På Folkhälsomyndighetens webbplats sammanfattas resultaten av en systematisk litteraturöversikt som visar att det i flera europeiska länder finns en ökad risk för självmord i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med bättre ekonomisk standard, speciellt bland män.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida