Ökande problem med antibiotikaresistens vid gonorré

Nu kommer nya behandlingsrekommendationer vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

25 februari 2015

Det är Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten som har tagit fram en ny behandlingsrekommendation för sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

Allvarligt resistensläge

Bakgrunden är ett ökande problem med antibiotikaresistens vid behandling av gonorré, men på senare tid även vid behandling av infektion med Mycoplasma genitalium.

Därför har det blivit ännu viktigare att sexuellt överförbara infektioner handläggs och behandlas på rätt sätt, både för att undvika smittspridning och för att minska risken för resistensutveckling, anser myndigheterna.

Risker med självtester

– Tyngdpunkten i denna behandlingsrekommendation är det allt allvarligare resistensläget. För att undvika utveckling av antibiotikaresistens är det viktigt att provtagning och handläggning vid misstanke om en sexuellt överförbar infektion görs på rätt sätt och att rätt antibiotikum ges. På grund av risken för resistensutveckling bör endosbehandling med 1 g azitromycin undvikas, säger läkaren Carin Anagrius, specialist inom venereologi.

Rekommendationen tar också upp riskerna med självtester och självmedicinering med antibiotika inköpta på nätet, utan kontakt med sjukvården.

Fakta

  • Sexuellt överförbara infektioner (STI, Sexually transmitted infections) är vanligast bland sexuellt aktiva individer under 30 år.
  • Klamydia är den vanligaste bakteriella STI i Sverige med cirka 35 000 rapporterade fall årligen.
  • För både gonorré och syfilis, som är mindre vanliga, har man under 2000-talet sett en ökning av antalet diagnostiserade fall.
  • För Mycoplasma genitalium saknas statistik då sjukdomen inte omfattas av smittskyddslagen, men infektionen är troligen ungefär lika vanlig som klamydia.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida