Oklar medicinsk nytta av en allmän HPV-vaccination

Den medicinska nyttan av en allmän hpv-vaccination av flickor är oklar, visar en granskning av den samlade forskningen som Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att dagens vacciner mot humana papillomvirus, hpv, förebygger cellförändringar hos unga kvinnor. Men vaccinerna riktas bara mot virustyperna hpv 16 och hpv 18 och det finns minst elva till som kopplas till cancer i livmodern.
Ingen vet säkert hur vanliga just de två virustyperna är i Sverige eller hur länge skyddet sitter i, konstaterar sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i sin rapport Allmän barnvaccination mot HPV 16 och HPV 18 i syfte att förebygga livmoderhalscancer.
Att införa en allmän vaccination av flickor för de två virustyper det finns vaccin mot skulle, med en påfyllnadsdos, kosta 260 miljoner kronor om året, enligt sbu. Dubbelt upp om också pojkar ska vaccineras. I mars väntas Socialstyrelsen fatta beslut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida