Okunskap hindrar vården att upptäcka våld i nära relationer

Okunskap hindrar vården att upptäcka våld i nära relationer
Att läkare och barnmorskor arbetar så osystematiskt med våld i nära relationer är ett problem, eftersom vården ska vara jämlik, säger Roya Hakiminias. Foto: Privat

Barnmorskor och läkare inom primärvården saknar tid, rutiner och kunskap för arbetet med våld i nära relationer. Det visar en studie gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

 Studier har visat att nästan hälften av alla kvinnor över 15 år har varit utsatta för våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt – eller hot om våld. Men trots att våld i nära relationer är att definiera som ett folkhälsoproblem saknar sjukvården rutiner, tid och kunskap för att arbeta med frågan.

Kvalitativ studie

Roya Hakimnia har just avslutat sin läkarutbildning och under förra sommaren genomförde hon en kvalitativ intervjustudie av hur barnmorskor och överläkare på mödravårdscentraler, samt personal på ungdomsmottagningar från olika områden inom Västra Götalandsregionen tar upp frågan om våld. Studien är en förstudie inför ett forskningsprojekt om hur primärvården arbetar med våld i nära relationer.

Intervjupersonerna berättar om hinder som tidsbrist, osäkerhet inför hur de ska fråga, avsaknad av rutiner och en känsla av hopplöshet. Både inför att kvinnor som berättar om våld ofta stannar hos eller går tillbaka till mannen, och inför känslan av att kommunerna inte kan erbjuda kvinnorna tillräckligt stöd.

Stor osäkerhet

När det gäller andra folkhälsoproblem – som rökning, alkohol och övervikt – är det självklart att upplysa om de medicinska konsekvenserna. När det kommer till våld är osäkerheten stor – trots att också det får konsekvenser för både mor och barn.

En del av intervjupersonerna använder screening och tar upp frågan med samtliga gravida, andra frågar när de känner på sig att något är fel.

– Att barnmorskor och läkare arbetar med det här på ett godtyckligt sätt är ett problem, eftersom vården ska vara jämlik, säger Roya Hakimnias.

Borde vara ett eget kunskapsområde

Hon anser att våld i nära relationer borde ingå som ett kunskapsområde i grundutbildningarna av medicinsk personal. Under hennes läkarstudier togs ämnet aldrig upp.

– Studier visar att sjukvården har en viktig uppgift, både när det gäller att upptäcka våld och när det gäller att stötta våldsutsatta. Mer kunskap och rutiner för hur och när man frågar skulle underlätta för personalen att ge en jämlik vård., säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida