Överklagade förvaltningsrättens beslut om upphandling av HPV-vaccin

Läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD som förlorade sin klagan i Förvaltningsrätten har överklagat beslutet till Kammarrätten.

Förvaltningsrätten medgav i sin dom en del avsteg från Lagen om offentlig upphandling, LOU, som läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur hade anmält. Men domstolen anser att de saknar betydelse och att företaget inte har lidit skada av dem.

– Vi avvisar denna tolkning och hävdar att företaget lidit allvarlig skada på grund av de brott mot LOU som skett i upphandlingsprocessen, säger läkemedelsföretagets vd Einar Vollan.

Företaget beklagar också att vaccinationsstarten av 12-åriga flickor kan komma att fördröjas av denna domstolsprövning, men förutsätter att det blir en snabb handläggning av målet i Kammarrätten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida