Övervikt i 30-årsåldern ökar risken för demens

Övervikt i 30-årsåldern ökar risken för demens
De 1,6 miljarder människor världen över som är överviktiga eller feta har en ökad risk att drabbas av demenssjukdom visar ny forskning från Karolinska institutet. Arkivbild: Colourbox

Av 350 personer diagnosticerade med demens hade 46 procent varit överviktiga eller feta i 30-årsåldern, visar en studie vid Karolinska institutet.

Studien bygger på data från 8 534 tvillingar i 65-årsåldern och uppåt i det svenska tvillingregistret.  350 av dem hade fått diagnosen demens och 114 trolig demens.

Uppgifter om längd och vikt fanns noterade redan då de var i 30-årsåldern. Utifrån vikten delades tvillingarna in i grupperna underviktiga, normalviktiga, överviktiga och feta. Forskarna bedömde att 30 procent av deltagarna i studien hade varit överviktiga eller feta i 30-årsåldern.

Bland dem som fick demens var 39 procent överviktiga i 30-årsåldern och sju procent var feta. Att vara överviktig eller fet i medelåldern innebär enligt forskarna en 80-procentig ökning av risken att senare utveckla demens, Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens jämfört med normalviktiga.

Drygt var fjärde av dem som hade varit överviktiga som 30-åring drabbades dock inte av demens, och då forskarna jämförde tvillingpar där den ena var demenssjuk, men inte den andra, såg de ingen signifikant koppling mellan övervikt/fetma och demenssjukdom.

Det talar för att genetiska faktorer och miljöfaktorer tidigt i livet påverkar kopplingen mellan övervikt i medelåldern och demenssjukdom senare i livet. Det anser forskaren Weili Xu, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som lett studien

Studien är publicerad i den amerikanska vetenskapstidskriften Neurology. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida