Överviktig & frisk

Överviktig &  frisk
Bmi 18,5—25 är ett standardvärde. Andra studier visar lägst dödlighet vid bmi mellan 22 och 25 och ökad mortalitet under 22. Foto: Istockphoto

En stor internationell studie visar att överviktiga lever längre än normalviktiga. Men det gäller bara om övervikten inte medför sjuklighet, som diabetes och hjärtproblem.

6 februari 2013

Genom att studera all tillgänglig forskning om sambandet mellan bmi och risken att dö i förtid fick forskarna fram det något förvånande resultatet att övervikt och lätt fetma i sig inte innebär en ökad risk. Kraftig fetma ökar däremot risken markant.

Säkert var det många som drog en lättnadens suck och tänkte att nyårs­löftena om att börja träna kanske inte var så nödvändiga. Men hur är det egentligen? Vårdfokus frågade Johanna Sjölander, läkare och medicinskt ansvarig på överviktsenheten vid Universitetssjukhuset i Örebro.

— Det är olyckligt om man drar slutsatsen att det är fritt fram att gå upp i vikt, men däremot är det bra om vi slutar se övervikt som något sjukligt i sig. Man kan vara överviktig och frisk.

Johanna Sjölander anser att det är en stor och välgjord studie som ger belägg för att enbart ett förhöjt bmi inte säger något om en persons hälsa och risk att dö i förtid.

— Men den här studiens svaghet är att den inte har tittat på sjuklighet, för om man väger för mycket och samtidigt har exempelvis diabetes eller hjärtsjukdom ser vi en ökad risk.

Ett bmi över 35 visar dessutom på en betydligt ökad risk att dö i förtid. Därför menar Johanna Sjölander att vårdens budskap till patienterna bör vara att de ska hålla vikten.

— Alla behöver inte gå ner i vikt, det viktigaste är att lägga om vanorna så att uppgången stoppas. Annars hamnar man på ett bmi över 35 förr eller senare och då är det väldigt svårt att göra något.

Det finns också studier som visar att ur hälsosynpunkt är det bättre att vara överviktig och vältränad än att vara smal och otränad, påpekar hon.

— I dag finns en väldig hets kring vikt och bmi, något som många överviktiga mår väldigt dåligt av. Inom vården är vår uppgift att se till hälsan. Då kanske det framför allt handlar om att ha regelbundna, sunda vardagsvanor kring mat och fysisk aktivitet, snarare än att gå ner ett visst antal kilon.

Så det där nyårslöftet om att börja motionera och äta hälsosamt är nog en god idé trots allt, både för normalviktiga och överviktiga.

Fakta: Studien

Amerikanska forskare har utifrån strikt vetenskapliga kriterier valt ut 97 studier som undersökt sambandet mellan bmi och risken att dö i förtid.

De har även vägt in faktorer som högt blodtryck och rökning, men inte annan sjuklighet. Även några svenska studier ingår i metaanalysen. Sammanlagt ingår närmare tre miljoner människor världen över i de utvalda studierna.

  • Överviktiga, med ett bmi mellan 25 och 30, hade sex procents lägre risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga.
  • Risken att dö i förtid var lika för normalviktiga och de som hade ett bmi mellan 30 och 35.
  • De som hade ett bmi över 35 hade däremot 34 procents ökad risk att dö i förtid.


Bmi (body mass index)

  • 18,5-25 normalvikt
  • 25-30 övervikt
  • 30-35 fetma, grad 1
  • 35-40 fetma, grad 2
  • 40- fetma, grad 3
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida