Överviktiga lever längre än normalviktiga

Överviktiga lever längre än normalviktiga
En så stor studie av sambandet mellan vikt och överlevnad har inte gjorts tidigare. Arkivbild: Mospthotos

På tvärs mot alla larm om att övervikt ökar risken att dö i förtid kommer nu en stor metastudie som visar att överviktiga till och med har längre överlevnad än normalviktiga. Kraftig fetma ökar däremot risken.

Amerikanska forskare har utifrån strikt vetenskapliga kriterier valt ut 97 studier som undersökt sambandet mellan bmi och risken att dö i förtid. Sammanlagt har närmare tre miljoner människor världen över ingått i de utvalda studierna.

Större risk för mycket feta

Den något förvånande slutsatsen blev att överviktiga, med ett bmi mellan 25 och 30, hade lägre risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga.

Risken att dö i förtid var lika för normalviktiga och de som hade ett bmi mellan 30 och 35.

De som hade ett bmi över 35 hade däremot högre risk att dö i förtid.

Svenska studier

Det här går på tvärs mot flera tidigare studier som pekat ut både övervikt och fetma som orsaker till för tidig död. Flera svenska studier har visat att även måttlig övervikt ökar risken att dö inte bara i hjärt-kärlsjukdom, utan även i cancer och andra sjukdomar.

Några svenska forskningsresultat finns också med i den amerikanska meta-analysen, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA. Men den samlade bedömningen av alla 97 studierna visar alltså ändå att övervikt innebär en lägre risk att dö i förtid.

Skyddande effekt

Resultaten förändrades inte nämnvärt när forskarna tittade närmare på hur de olika studierna hade justerat resultaten för andra faktorer som kan påverka dödligheten som ålder, kön, rökning, högt blodtryck osv.

I en kommentar till resultaten konstaterar forskarna att det behövs studier som kan förklara varför extra vikt skulle kunna vara bra. De föreslår att det skulle kunna handla om att en extra fettreserv kan ha positiva, skyddande effekter både vid kroniska och akuta sjukdomar.

Bmi (body mass index)

  • 18,5-25          normalvikt
  • 25-30             övervikt
  • 30-35             fetma, grad 1
  • 35-40             fetma, grad 2
  • 40 -                fetma, grad 3
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida