primärvård

Patienterna gillar sina vårdcentraler

Patienterna gillar sina vårdcentraler
Den nationella patientenkäten visar att män var något mer nöjda med sitt besök på vårdcentralen än kvinnor. Arkivbild: Mostphotos

Primärvården får gott betyg i den nationella patientenkäten. 75 procent var i stort sett nöjda med sina besök på hälso- och vårdcentraler. Men inte med allt.

26 januari 2016

Bemötande, information, tillgänglighet – bland de olika områden som patienterna fått bedöma efter att ha besökt sin hälso- eller vårdcentral är det mycket som får högt betyg. Minst tre av fyra tycker att de:

  • Fick sitt aktuella behov av vård tillgodosett.
  • Bemöttes med medkänsla och omsorg och respekt.
  • Kände att personalen svarade på deras frågor med medkänsla och engagemang.
  • Fick tillräckligt med information om behandlingen.
  • Fick komma inom rimlig tid.

Men det här gäller ett genomsnitt av landets primärvård. Alla vårdcentraler har inte fått lika bra betyg. Resultaten för de olika vårdcentralerna kan du ta fram här.

Får inte träffa samma läkare

Det finns också områden där patienterna visar ett något större missnöje, det gäller till exempel kontinuitet och koordinering.

Endast hälften säger att de får träffa samma läkare vid sina besök, på vissa ställen är det betydligt färre än så. Vid till exempel Arvidsjaurs hälsocentral var det bara åtta procent som fick träffa samma läkare varje gång.

Ungefär hälften säger också att de önskar att de hade blivit mer delaktiga i besluten om den egna vården eller behandlingen.

Över 100 000 personer har tyckt till om sina besök på hälso- och vårdcentraler i den nationella primärvårdsundersökningen som genomfördes under hösten 2015.

Åtta av tio rekommenderar sin vårdcentral till andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida