PCB förvärrar rökningens skadliga effekt

PCB förvärrar rökningens skadliga effekt
Rökning och höga halter av PCB i blodet ökar risken att avlida i förtid. Arkivbild: Colourbox

Ny forskning visar att risken att avlida i förtid ökar avsevärt då miljögiftet samverkar med rökning.

Miljögiftet PCB, Polychlorinated biphenyls, förbjöds för snart 20 år sedan men det ackumuleras i näringskedjan och stannar mycket länge i människans kropp.

Därför kan höga halter fortfarande mätas upp hos en majoritet av befolkningen både i Sverige och i de flesta andra industriländer.

Tusen 70-åringar

Forskarna vid Uppsala universitet kunde konstatera att rökare med höga halter PCB i blodet hade 640 procents högre risk att avlida vid en åttaårsuppföljning än icke-rökare. För rökare med låga halter i blodet var risken 40 procent högre.

Studien är gjord inom ramen för PIVUS-studien,  som omfattar 1 000 70-åriga män och kvinnor i Uppsala och är publicerad i tidskriften Plos One.

Risken kvarstår

Även för den som slutat röka var risken att avlida förhöjd, 370 procent för dem med höga halter PCB i blodet.

Höga halter PCB har tidigare visat sig vara förknippade med dålig hjärtfunktion och med fetma, diabetes och högt blodtryck, alla riskfaktorer för hjärtproblem.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida