Professionerna vill ha förutsättningar att arbeta förebyggande

Professionerna vill ha förutsättningar att arbeta förebyggande
Sjukvårdsministern Gabriel Wikström pratade med Kommunals ordförande Annelie Nordström om hur hälsoklyftorna i samhället kan minskas. Foto Maria Ejd

Almedalen 2015. Vårdens professioner bjöd in till samtal med politiker och arbetsgivare om hur de kan bidra till att målet jämlik hälsa uppnås.

29 juni 2015

Regeringen har som mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och har tillsatt en kommission med uppdraget att utreda hur jämlik hälsa kan uppnås. Ett samtal med just den titeln: Hur uppnår vi jämlik hälsa? hölls under eftermiddagen i dag. Det var ordförandena från Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna och Sveriges yngre läkares förening som bjöd in.

I det fullpackade tältet samlades sjukvårdsministern, fler politiker och andra makthavare, representanter från Sveriges kommuner och landsting och professionerna. Här kunde yrkesföreträdarna säga sitt om jämlik hälsa och tillsammans slog de fast: ”Vi vill vara med och skapa en bättre framtid”.

Vill vara med och påverka

– När regeringen tillsatte kommissionen var vi i fackförbunden överens om att vi vill vara med och påverka framtidens vård i riktningen mot att vara mer förebyggande. Vi vill också att professionerna ska känna igen sig i vad som sägs om jämlik hälsa. Men jämlik hälsa är allas ansvar – inte bara vårdens, sa Vårdförbundetsordförande Sineva Ribeiro efter en dryg timmes diskuterande.

Hon var nöjd över samtalen som fördes kring ett antal runda bord och som sedan sammanfattades av samtalsledare. En av frågorna var hur professionerna kan bidra till jämlik hälsa.

– Professionerna har en stor potential; de har kunskap, förmåga och engagemang, men saknar rätt förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vården organisation borde mer underlätta screening och andra sätt att söka upp och nå grupper i samhället som kanske inte vänder sig till vården själva, sammanfattade Olivia Wigzell, generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Finns tid för möten?

Frågan om hur vården bjuder in diskuterades. En tid skickas, patienten svarar inte, en tid till skickas och fortfarande inget svar. Är problemet löst då? – var den retoriska frågan som ställdes.

Värdet av gott bemötande och goda möten i vården togs också upp. Gott bemötande sprider gott humör, ett bra möte kan göra skillnad på djupet. Det skapar motivation och ger trygghet. Frågan är om dagens vård kan erbjuda det?

Även vårdens medarbetares hälsa togs upp. För det är en paradox, sa Kommunals ordförande Annelie Nordström, att de som arbetar i vård och omsorg har den sämsta hälsan, och det har de på grund av stress och dålig arbetsmiljö.

Arbetsgivarna har ett ansvar

Sveriges kommuners och landstings relativt nyvalde vice ordförande, socialdemokraten Anders Henriksson, presenterade vad gruppen som talade om hälso- och sjukvårdens ansvar för medarbetarnas hälsa kom fram till.

– Klart vi har ett stort ansvar. Vi ska skapa förutsättningar för medarbetarna att göra bra jobb och det gör vi genom att skapa delaktighet, arbeta med helheten och modernisera sjukvården. Men vi ska också göra det genom att erbjuda bra villkor, sa han.

Seminariet avslutades med löftet från Sineva Ribeiro att Vårdförbundet kommer att följa upp vad som sagts och bjuda in till ett första möte för fortsatt diskussion under hösten. Men, det var ordförandena överens om, ansvaret för den jämlika hälsan ligger på många fler än på sjukvårdens företrädare.

– Vi har ett gemensamt åtagande att göra något åt de påverkbara hälsoskillnaderna. Jag säger till arbetsgivarna: ni kan läsa rapporter och studier om ni vill – vi vet exakt vad som ska göras åt ohälsa på jobbet. Det är bara att sätta igång, sa Annelie Nordström.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida