Promenera dig frisk

2 mars 2007

Statens folkhälsoinstitut ger ut en ny kunskapsöversikt om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Där står bland annat att fysisk aktivitet är lika effektivt som psykoterapi och medicinering mot depression. En rask promenad om dagen ökar också livslängden med flera år. För att lösa fetmaproblemet räcker det däremot inte att röra sig. För det krävs även förändrade kostvanor.

Läs mer i Fysisk aktivitet och folkhälsa www.fhi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida